top of page

TELO a DUŠA v HARMÓNII

Budem vás podporovať na vašej ceste pri životne dôležitých zmenách,
manažovaní chronickej choroby, pri dosahovaní profesionálnych a
osobných cieľov a ukotvení sa v prítomnosti prostredníctvom
psychokorporálnej terapie a koučingu.

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
20230412_103919.jpg

O mne

Po mnohých rokoch práce v súkromnom sektore (v oblasti ľudských zdrojov a vzťahov s verejnosťou) a vo verejnom sektore (v oblasti komunikačných sietí a verejného zdravia) pracujem momentálne ako nezávislá sofrologička (psycho-korpolrálna metóda) a koučka (life coaching). Po dvojročnom  štúdiu som v roku 2016 získala diplom „Syntéza relaxačných techník a sofrológia“ na Univerzite v St. Etienne vo Francúzsku. Moja diplomová práca bola zameraná na prínos sofrológie pri zvládaní chronickej bolesti. Táto téma zostáva stredobodom môjho záujmu a je mojou špecializáciou.

V roku 2021 som získala certifikáciu v životnom koučovaní (life coaching) na Business Coaching College, Bratislava, Slovensko. Počas svojej kariéry som sa dobrovoľne zapájala do viacerých pracovných skupín, ktorých úlohou bolo prispieť k zlepšovaniu pracovných procesov a následne lepšej rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. Domnievam sa, že každý z nás má na tomto svete určité poslanie a bez ohľadu na počet prekážok v živote, môžeme všetci žiť naplno v prítomnom okamihu.

Môžem vás usmerniť v zložitých situáciách, ako je zmena kariéry, problémy vo vzťahoch, chronické ochorenie, trúchlenie, problémy v komunikácii, manažovanie stresu, problémy so spánkom, príprava na skúšky, proces prijímania zmeny vo vašom živote atď.

20230106_143858.jpg

Sofrológia

sophro 2.JPG

Sofrológia je metóda, ktorá využíva prepojenie tela a mysle s cieľom nastoliť harmóniu a pohodu v živote a rozvíjať uvedomelý život. Zahŕňa fyzické a mentálne cvičenia, ktoré sa vykonávajú počas niekoľkých stretnutí s cieľom začleniť ich do každodenného života klienta. Hoci je telo v súčasnosti v centre pozornosti (v tlači nachádzame mnoho článkov o výžive, zhadzovaní prebytočných kíl, dôležitosti cvičenia, na sociálnych sieťach sa hlavný dôraz kladie na telesnú dokonalosť atď.) s našim telom sme len zriedka vo vedomom prepojení. Jedným z prínosov sofrológie je prinavrátenie sa k vlastným pocitom, vnímaniu tela, jeho energie, ale aj schopnosti rozpoznávať telo, aké je, na rozdiel od tela, ktoré si predstavujeme. Stručne povedané, opätovné spojenie s naším telom. Pomôže vám to znížiť psychosomatické reakcie. Sofrológia napomáha nasmerovať pozitívne kroky k vedomiu buď vo forme obrazov, slov alebo vnemov, čím vytvára pozitívnu dynamiku v rámci celej ľudskej bytosti.

Všetky techniky sa začínajú základnou „sofronizáciou“, ktorá je stavom hlbokej relaxácie, medzi stavom bdenia a spánkom, vyvolanou pomalým a monotónnym hlasom terapeuta.

Sofrológiu založil v 60-tych rokoch 20. storočia psychiater Alfonso Caycedo a je ovplyvnená rôznymi postupmi odvodenými od jogy, tibetského budhizmu, japonského Zenu, ale aj hypnózy a autogénneho tréningu podľa Schultza.

 

V ktorých oblastiach môže byť nápomocná: príprava na skúšky, príprava na športové súťaže, manažovanie problémov so spánkom, zvládanie chronickej bolesti, stresu, problémy vo vzťahoch, telesné a/alebo emocionálne napätie.

 

Komu je určená? Deťom vo veku od 8 rokov, dospelým. 

Ak máte duševné problémy, napríklad depresiu alebo poruchu osobnosti, odporúča sa, aby váš ošetrujúci psychológ alebo psychiater schválil vaše sofrologické stretnutia.

sophro 1.JPG

Životný koučing

life coaching 3.JPG

Koučing je podporná a motivačná práca na osobných a kariérnych výzvach klienta s cieľom dosiahnuť zlepšenie v konkrétnej oblasti života. Pomocou koučingu budete skúmať svoje vlastné vnútorné zdroje na dosiahnutie vašich cieľov, zmenu správania, zmenu perspektívy a celkový osobný rozvoj. Podobne ako v sofrológii budeme spoločne hľadať pozitívne konanie. To neznamená, že sa budeme snažiť potlačiť negatívne pocity alebo sa vyhýbať menej príjemným momentom života. Okrem iného môžeme identifikovať prekážky, ktoré vás brzdia a nastaviť stratégie na ich prekonanie.

 

V ktorých oblastiach môže byť nápomocný: koučing vám pomôže vylepšiť rôzne zručnosti (komunikačné, prezentačné zručnosti atď.), zlepšiť sústredenosť, vyrovnať sa so smútkom, zlepšiť si odolnosť, riešiť otázky týkajúce sa vzťahov, efektívne manažovať stres a budovať si zdravé návyky, zlepšiť duševnú pohodu, leadership, stravovacie návyky, zlepšiť tímovú prácu, rozhodovacie schopnosti atď.

 

Komu je určený? Mladým dospelým (napr. pri orientácii v kariérnom smerovaní,v obdobiach zvýšeného stresu), dospelým.

Koučovanie sa môže zamerať na vybudovanie duševnej pohody; nejde však o terapiu. Pri koučingu neskúmame vašu minulosť, traumy z detstva a nestanovujeme diagnostický ani terapeutický plán. Ak máte problémy s duševným zdravím, obráťte sa v prvom rade na psychológa. Popri absolvovaní odbornej liečby nie je vylúčené, že budeme môcť spolupracovať na konkrétnych cieľoch, ako sú otázky rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, stanovenie si vlastných hraníc, posilnenie sebadôvery atď.

Koučing nie je ani mentoring - nedostanete priame odpovede na to, ako by ste mali postupovať v oblasti svojej špecializácie alebo napríklad ako najlepšie vychovávať deti.

life coaching 1.JPG

Chronická bolesť

douleur chronique.JPG

Bolesť je zmyslovo a emocionálne nepríjemná skúsenosť v súvislosti s poškodením tkaniva. Bolesť, ktorá trvá viac než 3 mesiace, sa považuje za chronickú. Môže dôjsť k tkanivovému poškodeniu spôsobujúceho bolesť, ale bolesť môže byť prítomná aj bez anatomicky viditeľných zmien, ako je to napríklad pri fibromyalgii. Chronická bolesť je komplexný jav, pretože neodráža len súčasné utrpenie, ale často nás vracia do minulosti – akú bolesť sme už pretrpeli, akú pomoc sme dostali, aké boli okolnosti? Okrem toho nás projektuje do budúcnosti – prejde niekedy, aký vplyv bude mať na môj súkromný, pracovný život, aké obmedzenia musím akceptovať? atď. Najdôležitejšou skutočnosťou je, že akákoľvek bolesť je skutočná.

Chronická bolesť má štyri zložky: pocit, emócia, interpretácia a správanie. Často v súvislosti so závažnosťou diagnózy sa k bolesti pripája psychologické vypätie (mám vážny stav, som na to príliš mladý, operácia mi nepomôže, mám nevyliečiteľnú chorobu). Chronická bolesť narúša našu integritu a svojím spôsobom nás oddeľuje od ostatných – zdravých kolegov, zdravých priateľov alebo manžela/manželky, ktorí nedokážu úplne pochopiť naše utrpenie.

V prípade západnej medicíny – manažment chronickej bolesti sa spolieha najmä na medikamentóznu liečbu, chirurgické zákroky a fyzioterapiu. Tieto prístupy sú relevantné a v mnohých prípadoch nevyhnutné a veľmi užitočné, ale nemusia vždy postačovať. Na pacienta sa nenazerá holisticky (teda ako na celok), jeho osobné problémy sa často zanedbávajú. Okrem toho pacienti nie sú dostatočne nabádaní k tomu, aby sa aktívne zúčastňovali na procese hojenia, či liečby. Ako keby pacient musel byť pasívnym účastníkom, na ktorom lekár, či  fyzioterapeut liečbu vykonáva. Všetci však máme vnútorné zdroje, ktoré nám pomáhajú k zlepšeniu stavu v akejkoľvek chorobe.

Na všetky štyri uvedené zložky bolesti môžeme pôsobiť buď technikami získanými počas sofrologických stretnutí, alebo stanovením nových cieľov, prístupov a stratégií získanými v koučingu, alebo obomi. Spoločne môžeme určiť najlepší prístup, ktorý bude vo veľkej miere závisieť od vašich potrieb, súčasného stavu fyzickej a duševnej pohody, zdrojov, ktoré už využívate a pod.

Moja osobná skúsenosť s chronickou bolesťou ma priviedla k presvedčeniu, že je možné s ňou pracovať, a že je tiež možné zúčastňovať sa na mnohých aktivitách a tešiť sa z príjemných chvíľ, ktoré život prináša. Vyžaduje si to však vaše odhodlanie, pretože práve vďaka malým každodenným krokom dosahujeme najlepšie výsledky. Neváhajte sa na mňa obrátiť, ak máte záujem o podrobnosti.

douleur chronique 2.JPG

Vysoká citlivosť: rodinné poradenstvo a individuálna práca

15-20% populácie patrí medzi vysoko citlivých ľudí. Ich nervový systém je vynikajúcim
zaznamenávačom minimálnych odtieňov neverbálnej reči, zmien vo výzore, vôní, zvukov – jednoducho všíma si viac.

 

  • Mozog vysoko citlivých ľudí spracúva informácie dôkladnejšie, a preto títo ľudia viac rozmýšľajú.

  • Disponujú silnými emóciami – pozitívnymi aj negatívnymi.

  • Viac ich ovplyvňuje bolesť, stimulanty (káva, alkohol), lieky a majú náchylnosť na alergie.

  • Môžu byť negatívne ovplyvnení vysokou svetelnosťou, teplotou, alebo naopak chladom, prílišným hlukom, davmi ľudí.

  • Sú veľmi empatickí, milí, sklamaní z nespravodlivosti alebo krutosti.


Kvôli tomu sa ľahšie unavia, môžu byť podráždení, vystresovaní, preťažení, cítiť sa nepochopení, nedocenení a nedostatočne ľúbení. Za vznik týchto subjektívnych pocitov môžu viniť okolie, čo je zdrojom konfliktov.


Na čom pracujeme počas stretnutí:
Naučíme sa načúvať pocitom tela – to nám pomáha predvídať a opraviť niektoré
(nereálne) očakávania, správanie a reakcie.

Pomenovať a prijať všetky emócie – to nám pomáha akceptovať odmietnutie, kritiku,
chyby, stratu.

Prispôsobiť správanie konkrétnym situáciám – to nám pomáha nazerať na situácie
a problémy zo širšej perspektívy.
Naučiť sa nechať veci plynúť – to nám pomáha akceptovať skutočnosť, že nie vzdy
máme nad vecami kontrolu, že je to vporiadku, a tým zároveň predísť úzkostiam
a panickým atakom.

Ponúkaná podpora/Kontakt:

15-20 min. informačný telefonát zdarma

Sofrológia: stretnutie 50 min - 70 EUR

Deti a študenti do 26 rokov - 50 EUR

Life Coaching: stretnutie 1 hodina - 100 EUR

Deti a študenti do 26 rokov - 70 EUR

jazyky : FR, EN, SK

Pre viac informácii ma môžete kontaktovať na:

office@sophrocoach.lu

alebo

00352 621 69 30 23

MAMER, Luxemburg

bottom of page