top of page

Aký je rozdiel medzi sofrológiou a životným koučingom?

V sofrológii sa zameriavame na telo, jeho vnímanie, ako ho pociťujeme, na rozvoji piatich zmyslov. Využívame aj dychové cvičenia, dynamické cvičenia a predstavivosť. Pracujeme na tom, aby sme sa zbavili nezdravej pripútanosti (k veciam, ľuďom, mienke iných). Naučíme sa sledovať naše automatické fungovanie, ktoré niekedy nemá nič spoločné so žitou realitou. To všetko s cieľom dosiahnuť pokojný stav, absenciu neodvôvodneného stresu v zložitých situáciách (akou je napríklad skúška alebo súťaž), pripraviť sa na nové situácie,

ako je zmena zamestnania, pôrod dieťaťa atď.

Je to terapeutická metóda, využívajúca prepojenie mysle a tela.

Koučing sa zameriava na zmenu, dôraz sa kladie na váš cieľ, ktorý ste vymedzili na prvom stretnutí. (Je možné, že sa cieľ v priebehu nasledujúcich stretnutí zmení). Kouč vás naviguje, aby ste si kládli dobré otázky. Niekedy môžeme využiť pohyb v priestore s cieľom uľahčiť proces myslenia alebo lepšie pochopiť konkrétnu situáciu, ale telo nie je hlavným prostriedkom na dosiahnutie vašich vnútorných zdrojov alebo vášho potenciálu.

Koľko stretnutí potrebujem?

Na úvodnom informačnom stretnutí si preberieme Vaše potreby a preferovaný spôsob práce smerom k zmene. Odporúčam 6 – 8 stretnutí v prípade terapie, počas ktorej sa naučíte techniky dýchania, progresívnej relaxácie svalov, vizualizácie, dynamických cvičení a iných techník, ktoré zaradíte do každodenného života. Súčasťou terapie jej aj zdieľanie Vašich problémov a následne, na záver stretnutia, Vášho telesného a emocionálneho prežívania počas praktizovania techník. Na začiatku je optimálna frekvencia raz týždenne, pretože je užitočné si vytvoriť rutinu a týždenná „kontrola“ je veľkým motivátorom. Postupne sa môže frekvencia stretnutí znižovať na 9 – 14 dní. Dôležitou súčasťou stretnutí je vyjadrenie vašich problémov, pochybností, pocitov, prežívania na začiatku, ako aj počas stretnutia.

Počet koučovacích stretnutí závisí vo veľkej miere na Vašom cieli a kde sa nachádzate pri jeho dosahovaní v čase nášho prvého stretnutia. Niektorí ľudia sa rozhodnú pracovať na viacerých cieľoch, napríklad na budovaní sebadôvery v práci a zároveň na schopnosti delegovať zodpovednosť doma a zbaviť sa toxického vzťahu. S takýmto klientom stanovíme najdôležitejší cieľ a časový horizont na jeho dosiahnutie, a tým aj počet stretnutí, obvykle 4 – 5. Je možné, že prácou na jednom cieli sa čiastočne, alebo úplne vyrieši iná problematika. Podľa toho, môžeme pridať stretnutia, alebo sa naopak rozhodnete, že máte dostatok vnútorných zdrojov pokračovať samostatne. Vždy sa môžete vrátiť o mesiac-dva na prediskutovanie ďalších krokov alebo stratégie v danej oblasti. Niektorí ľudia sa môžu cítiť zablokovaní v určitom bode svojho života, bez konkrétneho cieľa, ale pociťujúci potrebu zmeny. Koučovací proces pomáha preskúmať pocit zaseknutia, odkryť prekážky, či už ide o strach zo zlyhania, strach zo zmeny, strach z nepoznaného alebo jednoducho chýbajúcu energiu, a tak nájsť riešenia na zlepšenie daného stavu.

Koučing a sofrológia sa môžu navzájom dopĺňať.

bottom of page